Ofiarom przestępstw

Celem działalności Fundacji jest również pomoc osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Każde przestępstwo jest początkiem łańcucha wydarzeń, z którymi nie każdy potrafi sobie poradzić.
Czytaj więcej →

Niesienie pomocy dzieciom

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin patologicznych, a także wybitnie uzdolnionym.
Czytaj więcej →

Ofiarom wypadków

Fundacja wszechstronnie wspiera osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych, tworzy materialne i organizacyjne warunków dla kompleksowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Czytaj więcej →

Starszym i schorowanym

Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby starsze w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Są to przede wszystkim osoby samotne, mające trudności w życiu, samodzielnym wykonywaniu codziennych czynności takich jak:
Czytaj więcej →

Pomoc niepełnosprawnym

Misją Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Czytaj więcej →