Pomoc niepełnosprawnym

Misją Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Wartości, którymi się kierujemy, to: zaangażowanie, innowacyjność, doświadczenie, profesjonalizm i otwartość.

About the Author