Niesienie pomocy dzieciom

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin patologicznych, a także wybitnie uzdolnionym.
Czytaj więcej →